Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 39

  • 2021
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 69

Məmmədsafa Qasımov İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Aktryor sənətinin təbiətinə dair Kamilə Dadaş-zadə İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Epik yaradıcılığının araşdırılmasının koqnitiv aspektləri Mehriban Qasımova İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Azərbaycanda dirijorluq sənətinin yaranmasının tarixi- mədəni konteksti  Gülnar Verdiyeva İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Nə qədər şair

Məmmədsafa Qasımov

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Aktryor sənətinin təbiətinə dair Kamilə Dadaş-zadə

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Epik yaradıcılığının araşdırılmasının koqnitiv aspektləri Mehriban Qasımova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Azərbaycanda dirijorluq sənətinin yaranmasının tarixi- mədəni konteksti  Gülnar Verdiyeva

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Nə qədər şair var, söz var, şeir var dünyada onlardan mənəm yadigar  Günel Bəkirova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

XVII–XVIII əsr qərbi Avropa klavir musiqisində ornamentik Gülxanım Əsədzadə

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Zikr mərasim musiqisinin araşdırılmasına dair Ziyadxan Əliyev

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Ağa Mehdinin yaradıcılığı  Севиль Керимова

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

 Портрет победы: “Карабахнаме” Сакита Мамедова Aygül Tofiq qızı

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Hуeydər Əliyev və Azərbaycan rəssamlıq sənəti   Dürdanə Qədirova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Qarabağın xovsuz xalılarında əjdaha motivinin dizaynı

 

Sevinc Əliyeva

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Tahir Salahov- Robert Rauşenberq: müxtəlif üslublar,oxşar talelər Musa Əmiraslanov

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Cəmil Müfidzadə yaradıcılığının estetikası  Севиндж Гурбанова

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

MИНИАТЮРНЫЕ ОБРАЗЫ «ХАМСЕ» HИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ В КОВРОВОМ ИСКУССТВЕ AЗЕРБАЙДЖАНА Sənan Ağayev

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Bədii ifadə vasitəsi kimi rəng və Ağa Mehdiyevin rəngkarlığında kolorit  Flora İsgəndərli

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Kazım Kazımzadənin yaradıcılığında ikinci dünya müharibəsi mövzusu  Gülər Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Xalq rəssamı Natiq Əliyevin Bakı şəhərində yaratdığı heykəltaralıq əsərlərində monumentarlıq axtarışları   Günay Qasımxanlı

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

1970-ci illərdə “Kirpi” jurnalına edilmiş illüsturasiyalarda inkişafın optimist ifadəsi  Fəxrəddin Quliyev

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Folklor fəlsəfəsi tədiqat obeykt kimi 

Posts Carousel