Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

AAK. Mədəniyyət dünyası jurnalı Azərbaycan Respublikası Prezidentiyanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət heyətinin 30 aprel 2010-cu il tarixliiclasında “Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərcolunması tövsiyə edilən elmi nəşrlər”in siyahısına daxil edilmişdir.

ISSN 2221-7584. 2011-ci ildən etibarən isə jurnal beynəlxalq standart seriya(İSSN) ilə nəşr olunur.

DOI 10.52094. 2021-ci ildən etibarən «Mədəniyyət dünyası» elmi-nəzəriməcmuəsi rəqəmsal axtarış sistemi “Crossref”də qeydiyyatdan keçərək 10.52094 DOI(Dijital Object İdentifier) alıb.

e-ISSN 3005-9941. 2023-cü ilin dekabr ayından etibarən ADMİU-nun“Mədəniyyətə Dünyası” jurnalı Beynəlxalq Standart Seriya nömrəsi olan e-ISSNalmışdır.

ISSN
Crossref_Logo_Stacked_RGB_SMALL
DOI
Open-Access-logo LOW_edited