Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
  • Say 390

    Məmmədsafa Qasımov İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Aktryor sənətinin təbiətinə dair Kamilə Dadaş-zadə İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Epik yaradıcılığının araşdırılmasının koqnitiv aspektləri Mehriban Qasımova İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Azərbaycanda dirijorluq sənətinin yaranmasının tarixi- mədəni konteksti  Gülnar Verdiyeva İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Nə qədər şair

    Daha ətraflı

Latest Posts

Top Authors