Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 42

  • 2022
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 99

Sədaqət Ağa Səfər qızı Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokroru, dosent İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Populyar mədəniyyət kütlə mədəniyyəti və qadın Tamilla Hikmət qızı Əhmədova fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Bitnik submədəniyyətin tipoloji əsasları   Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı kulturalogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İSSN – 2221

Sədaqət Ağa Səfər qızı Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokroru, dosent

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Populyar mədəniyyət kütlə mədəniyyəti və qadın

Tamilla Hikmət qızı Əhmədova fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Bitnik submədəniyyətin tipoloji əsasları

 

Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı kulturalogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Azərbaycanın milli-mədəni irsinin qorunması problemləri  Tаriх üzrə fəlsəfə dоktоru, dоsеnt Sаhib Telman oğlu Vəliуеv 

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Аrxeoloji qazıntılar əsasında gədəbəyin regional tarixi  Leyla Qədir qızı Məcidova tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Muzeylərin inkişaf strategiyasında muzey binalarının rolu Leylaxanım Bəybala qızı Qurbanova  müəllim

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Dilimiz və əbədi yaddaşımız

Şəhla Kərim qızı Heydərli

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Naxçıvan teatırının təşəkkülü və inkişaf tarixi haqqında  Aysel Ağaşirin qızı Rüstəmova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Yaradıcılıq heyyətin sənədli filmlərdə işıqlandırılması Məhəmməd Vaqif oğlu Vəliyev

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

İsmayıl Hacıbəyovun “İstəklər” triosu(1998)

Aslan Əkbər oğlu Xəlilov

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Ələkbər Rzaquluyev yaradıcılığında  Aşıq Ələkbər obrazı

 

Аида Адиль кызы Садыгова

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Лоскутный калейдоскоп Халиды Насировой  Münəvvər Əzizəli qızı Hacıyeva

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Xalq ustalarının xalçalarda yaratdıqları yeni kompazisiyalar Gülnar Mövsüm qızı Seyidova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Dulusçuluq sənətinin yaranma və inkişaf tarixi (qədim dövr və orta əsrlər kontekstində) Rüstəm Elman oğlu Quliyev

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun yaradıcılığına bir baxış Kəmalə Kamandar qızı Mustafayeva

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Yavər Əsədovun karikatularında mövzu müxtəlifliyi  Aytən Xaqani qızı Hüseynova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Geyimdə vizual illüziya Dilarə Ərəstun qızı Müzəffərli

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Əlyazma kitablarının miniatürlərində qroteskli obrazlar Ülviyyə Tapdıq qızı Həmzəyeva

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

İbrahim Safinin natürmotlarında Avropa rəngkarlığının təsiri Emilya Emil qızı Yanakiyeva

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Şərq zərb musiqi alətlərinin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri 

 

Elnarə İntiqam qızı Mazandarova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Əməkdar rəssam Rais Rəsulzadənin Pedaqoji fəaliyyəti  Leyla Ramiz qızı Abuşova

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Xalq rəssamı Baba Əliyevin yaradıcılığında portret janırının üslub xüsusiyyətləri

Sevinc Şaxhüseynova Asif qızı

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Antik klassika incəsənət haqqında Azad Cəfər oğlu Cəfərov

İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094

Qədim çin fəlsəfəsinin mühüm aspektləri 

Posts Carousel