Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
  • Say 420

    Sədaqət Ağa Səfər qızı Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokroru, dosent İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Populyar mədəniyyət kütlə mədəniyyəti və qadın Tamilla Hikmət qızı Əhmədova fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Bitnik submədəniyyətin tipoloji əsasları   Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı kulturalogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İSSN – 2221

    Daha ətraflı
  • Say 410

    Salida Shammad qizi Sharifova One belt -one way: perspectıves on the research and dıstırıbutıon of contemporary lıterature ın Chına    Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova Azərbaycan Respublikasının Çin ilə münasibətləri Мехти Шарифов «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» НОВОЕ «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» Adil Fazil oğlu Sadıxov Qədim Çin mədəniyyəti haqqında  Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı Çin mədəniyyətinin mərhələləri  Lu

    Daha ətraflı

Latest Posts

Top Authors