Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 41

  • 2022
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 94

Salida Shammad qizi Sharifova One belt -one way: perspectıves on the research and dıstırıbutıon of contemporary lıterature ın Chına    Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova Azərbaycan Respublikasının Çin ilə münasibətləri Мехти Шарифов «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» НОВОЕ «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» Adil Fazil oğlu Sadıxov Qədim Çin mədəniyyəti haqqında  Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı Çin mədəniyyətinin mərhələləri  Lu

Salida Shammad qizi Sharifova

One belt -one way: perspectıves on the research and dıstırıbutıon of contemporary lıterature ın Chına 

 

Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova

Azərbaycan Respublikasının Çin ilə münasibətləri

Мехти Шарифов

«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» НОВОЕ «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ»

Adil Fazil oğlu Sadıxov

Qədim Çin mədəniyyəti haqqında 

Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı

Çin mədəniyyətinin mərhələləri 

Lu Sinin hekayələrində həyat həqiqətləri  

Şəhla Kərim qızı Heydərli

Çin teatırının struktur xüsusiyyətləri

Gülşən Əliəkbər qızı Qafarova

Ən gözəl günlər

İsrail Bəhram oğlu Məhərrəmov, Rövşən Şamil oğlu Quliyev

Azərbaycanda sənədli filimlərin çəklişi haqqında 

Gülnarə Kərim qızı Hüseynova

Çin kinomatoqrafiyasının yaranması və inkişafı 

Aynur Ehtiram qızı İsgəndərova

İ. S. BAX musiqisinin İlham Azmanlının “Bachiana Bakuana” əsərində təzahürü

Könül Babək qızı Hüseynova

Rauf Hacıyevin operatorlarında lirik mahnıların üslub xüsusiyyətləri 

Şanə Vüqar qızı Məmmədova

Vasif Allahverdiyevin “Atatürk” simfoniyasının üslub xüsusiyyətləri 

Aslan Əkbər oğlu Xəlilov

Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında Çin mövzusu 

Günay Şirzad qızı Nərimanova

XV əsr florensiya rəngkarlığı  

Nərmin Azad qızı Eminbəyli

Müstəqillik dövrü Azərbaycanın Portret heykəltaraşlığının şəhər mühitində yeri 

Ülviyyə Tapdıq qızı Həmzəyeva

İbrahim Safi yaradıcılığında Poertret janırı 

Айтен Азад кызы Эфендиева

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОВРОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭЛЬДАРА МИКАИЛЗАДЕ

Emilya Emil qızı Yanakiyeva

Şərq simli alətlərinin bədii tərtibat xüsusiyyətləri  

Vəfa Rüstəm qızı Yüzbaşıyeva

Müstəqillk dövründə Azərbaycan rəngkarlığı konstektində avanqard üslubun inkişafı 

İmran Yunis oğlu Mehdiyev

Həyat Abdullayevanın yaradıcılığında Nizami Gəncəvi motivləri: “Yeddi gözəl və Bəhram Şah”

Farahila Fazil gizi Babayeva-Shukurova

THE PLACE AND EXPECTATIONS OF THE CAUCASUS IN CHINESE POLITICS

Nailə Fuad qızı Şirinova

Maarifçilik məfkurəsi və onun mahiyyəti 

Tamilla Hikmət qızı Əhmədova

Sosial işdə art-terapiya metodunun səmərələliyi 

Posts Carousel