Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
  • Say 10

    Məryam Əlizadə İSSN – 2221 – 7584 T.Kazımov rejusorasının mərhələləri  Gülşən Əliyeva İSSN – 2221 – 7584 Cavid teatırında "Şeyx Sənan" Əfsanə yoxsa həqiqət   Xaləddin Sofiyev İSSN – 2221 – 7584 Qloballaşma Pradmidasının törətdiyi yanaşmalar    Tamilla Əhmədova İSSN – 2221 – 7584 Şerq felsefesində mədəni modelləşmə konsepsiyaları   Yeganə Əliyeva İSSN – 2221Daha ətraflı

Latest Posts

Top Authors