Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 1

  • 2018
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 37

Məryam Əlizadə İSSN – 2221 – 7584 İlyas əfəndiyev tetrı və zaman  Адил Садыхов İSSN – 2221 – 7584 МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Xaliq Dadaşov İSSN – 2221 – 7584 Mədəniyyət və idologiya (mədəniyyətlərarası dialoq) Yeganə Əliyeva İSSN – 2221 – 7584 Yaponiyanın dayanıqlı inkişaf modeli: Sivilizasiyalararası münasibətlərdə qlobal bioetika Fərqanə Hüseynova İSSN – 2221

Məryam Əlizadə

İSSN – 2221 – 7584

İlyas əfəndiyev tetrı və zaman 

Адил Садыхов

İSSN – 2221 – 7584

МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Xaliq Dadaşov

İSSN – 2221 – 7584

Mədəniyyət və idologiya (mədəniyyətlərarası dialoq)

Yeganə Əliyeva

İSSN – 2221 – 7584

Yaponiyanın dayanıqlı inkişaf modeli: Sivilizasiyalararası münasibətlərdə qlobal bioetika

Fərqanə Hüseynova

İSSN – 2221 – 7584

Beynəlxalq mədəni əlaqələr mədəniyyətlərin tarixi birliyinin vacib aspektlərindən biri kimi 

Gülçin Kazımi

İSSN – 2221 – 7584

Etik və milli dəyərlər- milli özünəməxsusluq aspektləri kimi

Cavid Ələkbərli

İSSN – 2221 – 7584

İlyas Əfəndiyev teatrı və zaman 

Ülkər Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

Tərcümə əsərlərinin personajlarının Azərbaycan səhnəsində adaptasiyası problemi

Эмиль Азизов

İSSN – 2221 – 7584

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ БАЛЕТА «ТРОПОЮ ГРОМА» К.КАРАЕВА В ПОСТАНОВКЕ Р.АХУНДОВОЙ И М.МАМЕДОВА

Murad Əmiraslanov

İSSN – 2221 – 7584

Dravmatik obrazlar aktyoru Hamlet Xanızadə portreti 

Məmmədəli Məmmədov

İSSN – 2221 – 7584

Qədim musiqi aləti – Şahrud 

Sara Timurova

İSSN – 2221 – 7584

Elekktroakustik musiqinin tarixi icmalı: Maqnit lentindən səsə çiplərinə 

Лейла Асланова

İSSN – 2221 – 7584

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭРТОГРУЛ ДЖАВИДА В НАУЧО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ КАБИНЕТЕ МУЗЫКИ

Humay Fərəcova-Cabbarova

İSSN – 2221 – 7584

Cavanşir Quliyevin ” Dastan simfoniyası” 

Aynurə Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

Milli musiqi alətlərinin elmi-praktik əsaslarla təkmilləşdirilməsi professor S.Kəriminin elmi fəaliyyətinin bir sahəsi kimi 

Leyla Cumayeva

İSSN – 2221 – 7584

Leytmotiv sisteminin əsas prinsipləri

Zəminə Abdullayeva

İSSN – 2221 – 7584

Segah məqamına əsaslanan xalq rəqslərində qadın obrazının təcəssümü 

Baxşəli Əliyev

İSSN – 2221 – 7584

“Xaric segah” muğamanın qarmonda ifaçılıq variantları

Bənövşə Ağayeva

İSSN – 2221 – 7584

Çin dekorativ – tətbiqi sənətinin yaxın şərq ölkələrinə təsiri 

Anar İskəndərov

İSSN – 2221 – 7584

Qədim türk incəsənətində “heyvani üslub”

Nəzakət Əhmədova

İSSN – 2221 – 7584

Müasir Azərbaycan geyimində etnik üslub 

Ülya Abdullayeva

İSSN – 2221 – 7584

Cəlal Qaryağdının yaradıcılığında yaradıcı şəxsiyyətlərin obrazları 

Könül Əzimova

İSSN – 2221 – 7584

Bədurə Əfqanlı yatradıcılığında kişi rəqs geyimləri 

Nigar Hüseynova

İSSN – 2221 – 7584

Böyük Britaniyada şəhər tikintisi quruculuğu və müasir memarlıq

Ülkər Bayramova

İSSN – 2221 – 7584

Bədurə Əfqanlının yaradıcılığında milli geyim eskizləri 

Ругия Рагимова

İSSN – 2221 – 7584

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСТВЕ МИР НАДИРА ЗЕЙНАЛОВА. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Sevinc İslamova

İSSN – 2221 – 7584

Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin Azərbaycan təsviri  sənətdə yeri 

Aysel Məmmədəliyeva

İSSN – 2221 – 7584

«Azərbaycan qədim mədəniyyət ölkəsidir” silsiləsinin müasir obrazları 

Aytən Abdullayeva

İSSN – 2221 – 7584

Polqrafik məhsulların xüsusiyyətləri haqqında ümumi məlumat 

Elfane Gasimova

İSSN – 2221 – 7584

Sosyalkültürel alanların projelendirilmesinin estetik prinsipleri 

Eldar Şahgəldiyev

İSSN – 2221 – 7584

Sivilizasiya və mədəniyyət onların qarşılıqlı əlaqəsi 

Züleyxa Qurbanova

İSSN – 2221 – 7584

Sivilizasiya anlayışı və onun mahiyyəti

Səbinə Nemətzadə

İSSN – 2221 – 7584

Təzhibdə həndəsi və çərci-fələk naxışlar

Turac Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

Münaqişələrin qarşısının alınmasında multrakultralizmin inkişafının əhəmiyyəti 

Rəhim Həsənov

İSSN – 2221 – 7584

Konseptual çərçivədə hürufilik təriqəti 

Mələk Kərimova

İSSN – 2221 – 7584

Friedrich Nietzschenin incəsənət anlayışı 

Afət Kamalova

İSSN – 2221 – 7584

Müasir dövrdə etika və sosial psixologiyanın qarşılıqlı təsirinin xüsusiyyətləri

Гюльнара Гасанова

İSSN – 2221 – 7584

ВКЛАД АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ПСИХОЛОГОВ В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИЧНОСТИ

Gülşən Bəşirova

İSSN – 2221 – 7584

Ali hərbi təhsil müəssisələrində gələcək zabitlərin vətənpərvərlik tərbiyəsi prosesinin nəzəri-metodoloji əsasları 

Nuralı Çələbiyev

İSSN – 2221 – 7584

Azərbaycan etnopisxoloji fikrində ailə və ailə məişət məsələləri

Posts Carousel