Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
 • Say 20

  Daha ətraflı
 • Say 20

  Sonaxanım İbrahimova İSSN-2221-7584 Azərbaycanda musiqi-estrada menecementinin naliyyətlərinə bir nəzər   Исраил Магеррамов İSSN-2221-7584 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ТОПЧИБАШЕВА   Эльчин Зейналов İSSN-2221-7584 О КОНЦЕПЦИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА   Nərmin Tağıyeva İSSN-2221-7584 XX əsrin 60- cı illərində milli tatr qavrayışında yeniləşmə tendesiyaları    Abbasqulu Nəcəfzadə İSSN-2221-7584 Unudulmuş şahrud bərpa

  Daha ətraflı
 • Say 20

  Daha ətraflı
 • Say 10

  Məryam Əlizadə İSSN – 2221 – 7584 T.Kazımov rejusorasının mərhələləri  Gülşən Əliyeva İSSN – 2221 – 7584 Cavid teatırında "Şeyx Sənan" Əfsanə yoxsa həqiqət   Xaləddin Sofiyev İSSN – 2221 – 7584 Qloballaşma Pradmidasının törətdiyi yanaşmalar    Tamilla Əhmədova İSSN – 2221 – 7584 Şerq felsefesində mədəni modelləşmə konsepsiyaları   Yeganə Əliyeva İSSN – 2221Daha ətraflı
 • Say 10

  Məryam Əlizadə İSSN – 2221 – 7584 İlyas əfəndiyev tetrı və zaman  Адил Садыхов İSSN – 2221 – 7584 МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Xaliq Dadaşov İSSN – 2221 – 7584 Mədəniyyət və idologiya (mədəniyyətlərarası dialoq) Yeganə Əliyeva İSSN – 2221 – 7584 Yaponiyanın dayanıqlı inkişaf modeli: Sivilizasiyalararası münasibətlərdə qlobal bioetika Fərqanə Hüseynova İSSN – 2221

  Daha ətraflı
 • Say 10

  Daha ətraflı