Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 2

  • 2018
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 60

Sonaxanım İbrahimova İSSN-2221-7584 Azərbaycanda musiqi-estrada menecementinin naliyyətlərinə bir nəzər   Исраил Магеррамов İSSN-2221-7584 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ТОПЧИБАШЕВА   Эльчин Зейналов İSSN-2221-7584 О КОНЦЕПЦИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА   Nərmin Tağıyeva İSSN-2221-7584 XX əsrin 60- cı illərində milli tatr qavrayışında yeniləşmə tendesiyaları    Abbasqulu Nəcəfzadə İSSN-2221-7584 Unudulmuş şahrud bərpa

Sonaxanım İbrahimova

İSSN-2221-7584

Azərbaycanda musiqi-estrada menecementinin naliyyətlərinə bir nəzər

 

Исраил Магеррамов

İSSN-2221-7584

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ТОПЧИБАШЕВА

 

Эльчин Зейналов

İSSN-2221-7584

О КОНЦЕПЦИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА

 

Nərmin Tağıyeva

İSSN-2221-7584

XX əsrin 60- cı illərində milli tatr qavrayışında yeniləşmə tendesiyaları 

 

Abbasqulu Nəcəfzadə

İSSN-2221-7584

Unudulmuş şahrud bərpa olundu 

 

Агиль Гафулов

İSSN-2221-7584

КРАТКИЙ ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА

 

 

Лейла Асланова

İSSN-2221-7584

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОСТИЖЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО КОРПУСА ПОД РУКОВОДСТВОМ А.ТОПЧИБАШЕВА

 

Zakir Əsədov

İSSN-2221-7584

S.Baxın klavir musiqisinin interpretasiya problemləri  

 

Vəfa Abbasova

İSSN-2221-7584

A. Çaykoviskinin “Xocalı-matəm musiqisi” əsərinin təhlilinə dair 

 

Gülnar Axundova

İSSN-2221-7584

Çahargah dəstgahının ifaşılıq xüsusiyyətlərinə dair 

 

Elşad Əliyev

İSSN-2221-7584

I Şah İsmayılın poertret cizgilərinin identifikasiyası 

 

Günel Adışova

İSSN-2221-7584

Dekorativ- tətbiqi sənət – incəsənətinin mühüm sahəsi kimi 

 

Фарида Мамедова

İSSN-2221-7584

О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ОРНАМЕНТА В КОНТЕКСТЕ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 

Tural Ağayev

İSSN-2221-7584

Ariq Qaziyevin yaradıcılığında dekorativ üslubun tətbiqi 

 

Fatma Süleymanova

İSSN-2221-7584

Azərbaycan rəngkarlığında xəzər mövzusu 

 

Sənan Ağayev

İSSN-2221-7584

Ağa Mehdiyevin yaradıcılığında portret janırı 

 

Nazilə Hüseynova

İSSN-2221-7584

Astaranın kaklos kəndində bədii tikmə sənətinin ənənəvi davamı 

 

Türkan Abbasova

İSSN-2221-7584

Milli təsviri sənət ənənələrimizin formalaşmasında Azərbaycanın əməkdar rəssamı Əli Verdiyev yaradıcılığının rolu 

 

İmran Kərimov

İSSN-2221-7584

Qədim dövr Azərbaycan keramikasının bədii xüsusiyyətləri 

 

Xaliq Dadaşov

İSSN-2221-7584

Sivilizasiya və elmi-texniki inkişaf 

 

Faruk Kurt

İSSN-2221-7584

Sosisal ekologiya problemlərinin fəlsəfi məzmunu və mahiyyəti 

 

Nailə Şirinova

İSSN-2221-7584

Elm sosial fəaliyyət modeli üstünlük forması və özəlləşmə faktoru kimi 

 

Səbinə Nemətzadə

İSSN-2221-7584

İslam miniatürlərində merac 

 

Vəfa Rəcəbli

İSSN-2221-7584

Sosial idrakın aksioloji və onoseoloji səpkiləri 

 

Züleyxa Qurbanova

İSSN-2221-7584

Sivilizasiyaların məzmununda ümumbəşəri və milli cəhətlər onların millətlər arası münasibətlərin təkimilləşdirilməsində rolu

 

Məhsəti Cəfərova

İSSN-2221-7584

Müasir fəlsəfədə elitar və kütləvi mədəniyyətə yanaşma metodları və diaqonostik qiymətləndirmə

 

Rəhim Həsənov

İSSN-2221-7584

Nəsrəddin Tusinin ontoloji ideyaları 

Posts Carousel