Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 37

  • 2020
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 53

  Sevinc Əskərova İSSN – 2221 – 7584 Müasir dövrdə sosio-mədəni sahənin layihələndirmə və innovasiya baxımından nəzərdən keçirilməsi.       Samirə Məmmədova İSSN – 2221 – 7584 İkiüzlülük fenomeninə mədəniyyətdə yeni baxış     İranə İbrahimova İSSN – 2221 – 7584 Ədəbi simalara məxsus əşyaların memorial xüsusiyyətləri   Elfira Məlikova-Qurbanova İSSN – 2221 –

 

Sevinc Əskərova

İSSN – 2221 – 7584

Müasir dövrdə sosio-mədəni sahənin layihələndirmə və innovasiya baxımından nəzərdən keçirilməsi.

 

 

 

Samirə Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

İkiüzlülük fenomeninə mədəniyyətdə yeni baxış

 

 

İranə İbrahimova

İSSN – 2221 – 7584

Ədəbi simalara məxsus əşyaların memorial xüsusiyyətləri

 

Elfira Məlikova-Qurbanova

İSSN – 2221 – 7584

Muzey mənbəşünaslığı: tədqiqatlar və faktlar

 

 

Aynur Ələkbərova

İSSN – 2221 – 7584

Əməkdar memar Rəna Əfəndizadənin yaradıcılığında dini memarlıq abidələrinin tədqiqi

 

Ceyhun Dadaşov

İSSN – 2221 – 7584

Aktyor enerjisi

 

Yaqut Paşayeva

İSSN – 2221 – 7584

Stanislavski “sistemi” və Amerika aktyor məktəbi

 

 

Hafiz Kərimov

İSSN – 2221 – 7584

Saz alətində not ifaçılığına dair

 

 

Məmmədli Fərdin

İSSN – 2221 – 7584

Çahargah” dəstgahının bərdaşt şöbəsinin funksional əhəmiyyəti

 

Kəmalə Şıxəliyeva

İSSN – 2221 – 7584

Tofiq Quliyevin mahnılarının harmonik dilində caz ünsürlərinin təzahürü

 

 

Samir Sadıqov

İSSN – 2221 – 7584

Heykəltəraşlıqda Cəfər Cabbarlı obrazı

 

 

Sevinc Ələsgərova

İSSN – 2221 – 7584

Maral Rəhmanzadə yaradıcılığında kitab qrafikasının yeri

 

Roza Həsənova

İSSN – 2221 – 7584

Əməkdar rəssam Akif Əsgərovun heykəltəraşlıq əsərlərində obrazlılıq

 

İradə Bayramova

İSSN – 2221 – 7584

Qacarlar dövrü qadın geyimlərinin bədii xüsusiyyətləri

 

İmran Kərimov

İSSN – 2221 – 7584

Keramikada istifadə olunan şirə emalı və şirələr

 

Fərhad Yüzgec

İSSN – 2221 – 7584

XX əsrdə Türkiyə rəngkarlığının inkişaf meylləri

 

Aysel Əmirova

İSSN – 2221 – 7584

Altay Sadıqzadə yaradıcılığı müasir incəsənət kontekstində

 

Arzu Mürvətova

İSSN – 2221 – 7584

Xalidə Səfərova yaradıcılığına dünya rəssamlıq ənənələrinin təsiri

 

Anar İskəndərov

İSSN – 2221 – 7584

Erkən orta əsrlərdə qədim türk monumental heykəltəraşlığı

 

Сабина Рамазанова

İSSN – 2221 – 7584

Сефевидская и западноевропейская концепции изобразительности в могольском искусстве

 

Nəzakət Əhmədova

İSSN – 2221 – 7584

Qədim türklərin etnogenezi və geyim mədəniyyəti

 

 

Siddiqə Hacıyeva

İSSN – 2221 – 7584

Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun monumental rəngkarlıq əsərlərində bədii ifadə vasitələri

 

Ramil Quliyev

İSSN – 2221 – 7584

Təsviri sənətdə Dədə Qorqud simasının təsvir və ideya təkamülü

 

 

 

Dilarə Müzəffərli

İSSN – 2221 – 7584

Rəngkarlıq əsərlərində qroteskli təsvirlər

 

 

Nərgiz Rzayeva

İSSN – 2221 – 7584

Müasir Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında Qərbi Avropa ənənələri

 

Esmira Heydərova

İSSN – 2221 – 7584

Vəcihə Səmədova yaradıcılığında

 

 

Sevinc Şahhüseynova

İSSN – 2221 – 7584

Sokrata qədərki dövr filosofları incəsənət haqqında

 

Osman Hacıyev

İSSN – 2221 – 7584

Orta sinif vətəndaş cəmiyyəti – dövlət münasibətlərinin mühüm tənzimedicisi kimi

 

Osman Hacıyev

İSSN – 2221 – 7584

Orta sinif vətəndaş cəmiyyəti – dövlət münasibətlərinin mühüm tənzimedicisi kimi

 

 

 

Qəmər Cavadlı

İSSN – 2221 – 7584

Qurani-Kərimdə insan şəxsiyyətinə etik kontekstdən yanaşma

 

 

Nigar Hüseynova

İSSN – 2221 – 7584

Tolerantlıq fəlsəfəsi mədəniyyətlərarası münasibətlərin prioritet istiqamətlərindən biri kimi

 

Gültəkin Məmmədova

İSSN – 2221 – 7584

Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin fəlsəfi aspektləri

 

Könül Qəhrəmanova

İSSN – 2221 – 7584

Qərb fəlsəfəsində şüur probleminə müxtəlif yanaşmalar (antik dövrdən XIX əsrədək)

 

Ülviyyə Mehralıyeva

İSSN – 2221 – 7584

Sosial şəbəkələrin şəxsiyyətin sosiallaşmasında rolu

 

 

Aran Hamed

İSSN – 2221 – 7584

Məişətin estetik əsaslarının inkişaf etdirilməsi

 

 

Ülkər Rzayeva

İSSN – 2221 – 7584

İqtisadi davranışın tənzimlənməsi sosial işin vacib sahəsi kimi

Posts Carousel