Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti


Say 35

  • 2019
  • March 25, 2024
  • Baxış sayı: 42

Məryam Əlizadə İSSN-2221-7584 Ruh aləminin səyyahı Tamilla Əsgərova İSSN-2221-7584 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində rəssamlığa dair kitabxana – informasiya resruslarının komplektləşdirilməsi və elmi sistemləşdirilməsi  Yeganə Əliyeva İSSN-2221-7584 Hindistan qurularının təlimlərində  İlahə Sadıqova İSSN-2221-7584 Cümhuriyyət dövründə qaçqınlar məsələsi Gözəl Tağısoy Kılavuz İSSN-2221-7584 Heydər Əliyev və Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mədəni-siyasi aspektləri Zamin Qafarov İSSN-2221-7584 Arxiv sənədlərində rast gəlinən

Məryam Əlizadə

İSSN-2221-7584

Ruh aləminin səyyahı

Tamilla Əsgərova

İSSN-2221-7584

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində rəssamlığa dair kitabxana – informasiya resruslarının komplektləşdirilməsi və elmi sistemləşdirilməsi 

Yeganə Əliyeva

İSSN-2221-7584

Hindistan qurularının təlimlərində 

İlahə Sadıqova

İSSN-2221-7584

Cümhuriyyət dövründə qaçqınlar məsələsi

Gözəl Tağısoy Kılavuz

İSSN-2221-7584

Heydər Əliyev və Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mədəni-siyasi aspektləri

Zamin Qafarov

İSSN-2221-7584

Arxiv sənədlərində rast gəlinən bioloji qüsurlar

Elnurə Əsədova

İSSN-2221-7584

Ədil İskəndərov və ya Kərbəlayi İsmayıl “Axırıncı aşırım” filmi

Nərminə Ağayeva

İSSN-2221-7584

Teatrşünaslıqda metod problemi: Qavrayış və anlama

Fəridə Cəlilova

İSSN-2221-7584

Mehdi Məmmədov yaradıcılığında təzadlı ideyaların cazibəsi

İvtixar Piriyev

İSSN-2221-7584

Elçin və ədəbi cərəyanlar

Məlahət Ağayeva

İSSN-2221-7584

Azərbaycanda demokratik xalq cümhuriyyəti dövründə teatrlarımızda tamaşaya qoyulan pyeslərin səhnə təcəssümü

Murad Əmiraslanov

İSSN-2221-7584

Akademik milli dram teatrın tamaşalarında milli xarakterin inkişafı

İmran Şıxəliyev

İSSN-2221-7584

“Azərbaycan məqamları arasında qohumluq münasibətləri” silsiləsindən Çahargah muğamı.

İlham Nəzərov

İSSN-2221-7584

Müslüm Maqomayevin aktyorluq fəaliyyəti və rol üzərində yaradıcılıq prosesinin strukturu

Mehriban Şamsadinskaya

İSSN-2221-7584

XIX-XX ƏSR Azərbaycan zərgərliyində ornamental ənənələr 

Əli Əliyev

İSSN-2221-7584

Xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun yaradıcılığının müasir – novatorçu mərhələsi 

Sevinc Qurbanova

İSSN-2221-7584

XX ƏSsr sənət nümunələrinin dekorunda bədii ifadə axtarışları 

Fatma Şahbazova, Rzayeva Rüqiyyə

İSSN-2221-7584

Bəhruz Kəngərli nümunələrinin davamçısı

Müslüm Nəzərov

İSSN-2221-7584

Təhsilin modernləşdirilməsinin sosiomədəni problemləri 

Adil Sadıxov

İSSN-2221-7584

Sivilizasiya və mədəniyyət

Posts Carousel