Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
 • Say 430

  Fuad Məmmədov, Rəna Məmmədova DOI 10.52094/1524122.43.2023.24 Ельнара Амирова DOI 10.52094/1524122.43.2023.29 Azad Cəfərov, Cavidə Dəmirova  DOI 10.52094/1524122.43.2023.35 Samaneh  Arsalani DOI 10.52094/1524122.43.2023.28 Namiq  Məmmədov DOI 10.52094/1524122.43.2023.31 Ayan  Xəlilova DOI 10.52094/1524122.43.2023.34 Nərmin Kamilova DOI 10.52094/1524122.43.2023.25 Ələkbər Ələkbərov DOI 10.52094/1524122.43.2023.26 Aysel  Rüstəmova DOI 10.52094/1524122.43.2023.20 Lalə Cəfərova DOI 10.52094/1524122.43.2023.10 Aysel  Əzizova DOI 10.52094/1524122.43.2023.23 Дадаш Мамедов DOI 10.52094/3005-9941.43.2023.18 Nabat Hüseynova DOI

  Daha ətraflı
 • Say 420

  Sədaqət Ağa Səfər qızı Əliyeva sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə dokroru, dosent İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Populyar mədəniyyət kütlə mədəniyyəti və qadın Tamilla Hikmət qızı Əhmədova fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent   İSSN – 2221 – 7584 DOI 10.52094 Bitnik submədəniyyətin tipoloji əsasları   Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı kulturalogiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İSSN – 2221

  Daha ətraflı
 • Say 410

  Salida Shammad qizi Sharifova One belt -one way: perspectıves on the research and dıstırıbutıon of contemporary lıterature ın Chına    Ramilə Bəhlul qızı Dadaşova Azərbaycan Respublikasının Çin ilə münasibətləri Мехти Шарифов «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» НОВОЕ «ОСЕВОЕ ВРЕМЯ» Adil Fazil oğlu Sadıxov Qədim Çin mədəniyyəti haqqında  Aygün Rüstəm qızı Eyvazlı Çin mədəniyyətinin mərhələləri  Lu

  Daha ətraflı