Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
    1. Ceyran Mahmudova

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor (sədr)

 1. İsa Həbibbəyli

AMEA – nın prezidenti, akademik, filologiya elmləri doktoru

 1. Nizami Cəfərov

Akademik, filologiya elmləri doktoru

 1. Kamal Abdulla

Akademik, filologiya elmləri doktoru

 1. Rafael Hüseynov

Akademik, filologiya elmləri doktoru

 1. Məryam Əlizadə

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor

 1. İsrafil İsrafilov         

 sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor

 1. İlham Rəhimli

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor

 1. Oqtay Mirqasımov

Xalq artisti, professor

 1. Niyazi Mehdi

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

 1. Məlahət Fərəcova

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 1. Lalə Hüseynova

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

 1. Sevinc Şaxhüseynova

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 1. Laşa Çxartişvili (Gürcüstan)

Şota Rustaveli adına Dövlət Teatr və Film Universitetinin professoru, sənətşünaslıq elmləri doktoru

 1. Tuba Gültekin (Türkiyə)

Türkiyə Cumhuriyyəti Doqquz Eylül Universitetinin professoru

 1. Yelena Polyakova (Rusiya)

Altay Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun dosenti, tarix elmləri doktoru

 1. Olqa Sapanja (Rusiya)

Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru, kulturologiya elmləri doktoru

 1. Nəbi Xuşvakov (Özbəkistan)

Əmir Teymur adına “Şəhrisəbz” Dövlət Muzey-Qoruğunun baş direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 1. Alina Jumaqulova (Qazaxıstan)

Qazaxıstanın Akkreditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil Agentliyinin (IAAR) baş direktoru

Baş redaktor

20. Sədaqət Əliyeva                               

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Redaktor

21. Aslan Xəlilov                                 

  sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məsul katib

22. Səbinə Namazova

Elm və doktorantura şöbəsinin müdiri